Hướng dẫn đặt hàng trên website

Hướng dẫn đặt hàng trên website

4 BƯỚC ĐẶT HÀNG TRÊN WEBSITE

Bước 1: Chọn danh mục sản phẩm cần mua & chọn sản phẩm cần mua

Bước 2: Xem thông tin sản phẩm

- Xem hình thật sản phẩm

- Click xem hướng dẫn chọn size

- Click xem toàn bộ size của mẫu

Bước 3:

- Chọn số lượng sản phẩm cần mua (số lượng trên mỗi size)

- Xem tổng số tiền

- Bấm đặt hàng

Bước 4:

- Kiểm tra lại toàn bộ thông tin sản phẩm cần mua 

- Điền đầy đủ thông tin liên hệ

- Chọn phương thức thanh toán

- Ghi chú thêm (nếu có)

- Bấm đặt hàng để hoàn thành đơn hàng

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG XEM HÌNH BÊN DƯỚI

Bước 1: Chọn danh mục sản phẩm cần mua & chọn sản phẩm cần mua

 

Bước 2: Xem thông tin sản phẩm

- Xem hình thật sản phẩm

- Click xem hướng dẫn chọn size

- Click xem toàn bộ size của mẫu

Bước 3:

- Chọn số lượng sản phẩm cần mua (số lượng trên mỗi size)

- Xem tổng số tiền

- Bấm đặt hàng

Bước 4:

- Kiểm tra lại toàn bộ thông tin sản phẩm cần mua 

- Điền đầy đủ thông tin liên hệ

- Chọn phương thức thanh toán

- Ghi chú thêm (nếu có)

- Bấm đặt hàng để hoàn thành đơn hàng