SALE OFF 50% HÀNG TỒN CỰC ĐẸP

SALE  OFF 50% HÀNG TỒN CỰC ĐẸP

  

X141

 

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  235.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 120.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 8, SỐ 10, SỐ 11, SỐ 13, SỐ 15

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  255.000Đ, GIẢM 50% CÒN 130.000Đ/VÁY

SIZE TỒN:  XL

 KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X196

 

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  275.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 135.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 8

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  295.000Đ, GIẢM 50% CÒN 145.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: M, L, XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X183

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  175.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN : SỐ 1, SỐ 2, SỐ 4,  SỐ 8, SỐ 10

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  275.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 140.000Đ/VÁY

SIZE TỒN : SỐ 4, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10

ÁO NAM GIÁ GỐC :  195.000Đ, GIẢM 50% CÒN 95.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M, L, XL, 2XL

 KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X138

  

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN : SỐ 1, SỐ 2 , SỐ 4, SỐ 8

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  250.000Đ, GIẢM 50% CÒN 125.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: M

ÁO NAM GIÁ GỐC:  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M, L, XL, 2XL

 KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X137

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 4, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10

ÁO NAM GIÁ GỐC :  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X139

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN SỐ 1, SỐ 2, SỐ 4, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10

ÁO NAM GIÁ GỐC :  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN : XL, 2XL

 KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X151

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN:  SỐ 4, SỐ 6

ÁO NAM GIÁ GỐC :  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: L, XL

ÁO NỮ GIÁ GỐC : 180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X143

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 4, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10

ÁO NỮ GIÁ GỐC :  185.000Đ, GIẢM 50% CÒN 95.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M, XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X136

  

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN:  SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10, SỐ 11

ÁO NAM GIÁ GỐC :  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M, L, XL, 2XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X135

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 8

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC :  200.000Đ, GIẢM 50% CÒN 100.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 8, SỐ 11

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  220.000Đ, GIẢM 50% CÒN 110.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: M, L, XL

ÁO NAM GIÁ GỐC:  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M, L

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X134

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  200.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 100.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 5, SỐ 8

ÁO NAM GIÁ GỐC :  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: 2XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X018

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  145.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 8, SỐ 10, SỐ 11

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 8 , SỐ 10, SỐ 11

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  200.000Đ, GIẢM 50% CÒN 100.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: XL

ÁO NAM GIÁ GỐC :  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M , L , 2XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X068

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  145.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10, SỐ 11

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  260.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 130.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2 , SỐ 5, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10, SỐ 1

VÁY NỮ GIÁ GỐC:  300.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 150.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: M, L , XL

ÁO NAM GIÁ GỐC :  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M, XL, 2XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X069

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC: 145.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 2, SỐ 8, SỐ 10, SỐ 11

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  200.000Đ, GIẢM 50% CÒN 100.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: XL 

ÁO NAM GIÁ GỐC: 165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: XL, 2XL

 KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X028

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  145.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 8, SỐ 11

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X015 

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10, SỐ 12

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 2, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  200.000Đ, GIẢM 50% CÒN 100.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: S, L

ÁO NAM GIÁ GỐC:  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: 2XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X016

  

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 8, SỐ 11

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC :  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 5, SỐ 6, SỐ 8 , SỐ 11

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X019

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  145.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 5, SỐ 8, SỐ 10

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 8

VÁY NỮ GIÁ GỐC :  200.000Đ, GIẢM 50% CÒN 100.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: L, XL

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC:  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M.L,XXL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X149

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 4, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10

ÁO NỮ GIÁ GỐC :  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M,XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: BGD159

 

YẾM BÉ GÁI GIÁ GỐC: 215,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 110.000Đ/YẾM

SIZE TỒN: SỐ 2, SỐ 6

YẾM NỮ GIÁ GỐC:  215.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 110.000Đ/YẾM

SIZE TỒN: M

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: BGD161 

 

YẾM NỮ GIÁ GỐC:  215.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 110.000Đ/YẾM

SIZE TỒN: XL,2XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

 

MÃ SỐ: BGD166

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC: 225,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 115.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 4, SỐ 6, SỐ 8

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  225.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 115.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: L

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X193

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC: 245,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 125.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 6, SỐ 8 

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  265.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 135.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: L

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X133

 

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  265.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 135.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: L

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X132

 

ÁO NAM GÁI GIÁ GỐC: 265,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 135.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M,L

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  265.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 135.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: S

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X130

  

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  245.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 125.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

 

 

MÃ SỐ: X036

 

ÁO BÉ TRAI GIÁ GỐC: 160,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 6,SỐ 8 

VÁY BÉ GÁI GIÁ GỐC:  200.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 100.000Đ/VÁY

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 2, SỐ 8, SỐ 10, SỐ 12

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X009

 

ÁO BÉ GIÁ GỐC: 160,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1,SỐ 2, SỐ 4, SỐ 6, SỐ 8, SỐ 10

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X097

 

ÁO NỮ GIÁ GỐC: 180,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: XL

ÁO NAM GIÁ GỐC:  180.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 90.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M

ÁO BÉ GIÁ GỐC:  160.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 2

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

 

MÃ SỐ: S007

 

ÁO BÉ  GIÁ GỐC: 150,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 2, SỐ 6 , SỐ 8

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  170.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: XL

NAM NỮ GIÁ GỐC:  170.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: S008

 

ÁO BÉ  GIÁ GỐC: 150,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN:SỐ 1, SỐ 2, SỐ 4 , SỐ 6, SỐ 8 , SỐ 10

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  170.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: L, XL

NAM NỮ GIÁ GỐC:  170.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM 

 

 

MÃ SỐ: S011

 

ÁO BÉ  GIÁ GỐC: 150,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 1, SỐ 6

NAM NỮ GIÁ GỐC:  170.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M

 KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM

 

 

MÃ SỐ: X076

 

ÁO BÉ  GIÁ GỐC: 145,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 2, SỐ 5, SỐ 8

NAM NỮ GIÁ GỐC:  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M,L,XL,2XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM 

 

 

MÃ SỐ: X077 

 

NAM NỮ GIÁ GỐC:  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M,L,XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM 

 

 

MÃ SỐ: X094

 

ÁO BÉ  GIÁ GỐC: 145,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 75.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: SỐ 6

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M

ÁO NAM GIÁ GỐC: 165,000Đ, GIẢM 50% CÒN: 85.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM 

 

 

MÃ SỐ: X022

ÁO NAM GIÁ GỐC:  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: M, L, XL, 2XL

ÁO NỮ GIÁ GỐC:  165.000Đ, GIẢM 50% CÒN: 80.000Đ/ÁO

SIZE TỒN: XL

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG GỌI (028) 3977 0193 - 0908 938 232 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM